Business Angels Technostarters

 

Doelgroep
De mensen achter BAT
Participaties
Extra inbreng
Investeringsaanvraag
Links
BAT in het kort

Bat (Business Angels Technostarters B.V.) is een informal investment fund dat participeert in jonge technostarters. BAT is van start gegaan op 1 januari 2006. Na uitgeļnvesteerd te zijn in BAT, is in 2008  Business Angels Technostarters II B.V. opgericht

Zes ervaren (ex-)ondernemers, in BAT II aangevuld met PPM Oost, nu ondermeer actief in informal investment trajecten, hebben hun krachten gebundeld in dit actieve investeringsfonds. Vanuit dit fonds zijn participaties mogelijk in technostarters in de range van €100.000,- tot ca. €400.000,-. BAT wordt mede gefinancierd door de Nederlandse Staat, die in het kader van de regeling seed capital technostarters, de helft van het totale participatiekapitaal van het investeringsfonds aan BAT ter beschikking heeft gesteld.

Het participatiebeleid van BAT is er op gericht om een substantieel minderheidsbelang te verwerven in een aantal veelbelovende technostarters. De participatie van BAT bestaat veelal uit een deelname in het aandelenkapitaal van de technostarter, aangevuld met een rentedragende (achtergestelde) lening. De hoogte van de rentevergoeding is gebonden aan vereisten van de Nederlandse staat.

Naast het ter beschikking stellen van geld, wil BAT de technostarters waarin zij een belang verwerft ook actief begeleiden. Dit om de kansen op succes en verdere groei van deze jonge bedrijven te vergroten. De zes fondsbeheerders van BAT stellen een deel van hun tijd, kennis en ervaring beschikbaar voor de bedrijven waarin geparticipeerd wordt.

Van deze bedrijven wordt een eenmalige bescheiden bijdrage gevraagd ter hoogte van ca. 3 % van de participatiesom. Hiermee kunnen bij voorbeeld intensievere adviestrajecten bekostigd worden van één of meerdere van de bedrijven waarin BAT participeert of externe adviezen betaald worden; zulks ter beoordeling van BAT.

Zowel BAT als BAT II zijn momenteel uitgeļnvesteerd. Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen. 

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@batfund.nl.
Copyright © 2006-heden Business Angels Technostarters B.V. en Business Angels Technostarters II B.V.
Laatst bijgewerkt: 07 juni 2014